Letsel door straling uitgesloten van dekking

Verzekeraar Lloyd’s of London vergoedt geen schade meer die “direct of indirect voortvloeien uit, of het gevolg zijn van electromagnetische velden, elektromagnetische straling, elektromagnetisme, radiogolven of geluid“. Het gaat om de radiofrequente straling van wifi en andere draadloze apparaten in school.

TelefoonKapotOp 18 februari 2015 verklaarde Lloyd’s: “Uitsluiting van elektromagnetische velden is een algemene uitsluiting die standaard wordt toegepast in de markt. Ziekten veroorzaakt door continue lange termijn niet-ioniserende straling (waaronder mobiele telefoons) worden hiermee uitgesloten van dekking.”

De beslissing is belangrijk omdat Lloyd’s of London, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen ter wereld, vaak degene is die risico’s op zich neemt die niemand anders wil dragen. Vreemd is de beslissing echter niet. In 1999 weigerde Lloyd’s al dekking aan fabrikanten van mobiele telefoons tegen risico’s voor de gezondheid van hun klanten.

De World Health Organization typeerde radiofrequente straling (wifi) in 2011 als ‘klasse 2B, mogelijk kankerverwekkend voor de mens.’ Veel onafhankelijke deskundigen vinden nu dat deze classificatie de aanzienlijke gevaren van draadloze technologie bagatelliseert. Duizenden onafhankelijk gefinancierde studies van wetenschappers en medische deskundigen tonen aan dat wifi-straling schadelijk is, in het bijzonder voor kinderen.

Bron: NaturalHealth365