Verband mysterieuze diplomatenziekte en elektromagnetische straling

In 2016 heerste er onrust rond de Amerikaanse ambassade in Cuba. Diplomaten hadden last van een ‘mysterieuze ziekte’. Beatrice Golomb, hoogleraar Geneeskunde aan de University of California San Diego School of Medicine ziet een sterk verband met bekende effecten van elektromagnetische straling. Op 15 september verschijnt haar peer-reviewed artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Neural Computation.

Haar conclusies kunnen behulpzaam zijn bij het bepalen van de precieze oorzaak en het behandelen van de diplomaten. In breder verband geeft haar onderzoek aandacht aan een grotere groep mensen die getroffen zijn door vergelijkbare gezondheidsproblemen.

Ik heb gekeken naar wat er bekend is over elektromagnetische straling, zei Golomb. “Alles klopt. De bijzonderheden van de verschillende geluiden – zoals fluiten, rinkelen en zoemen – waarvan de diplomaten aangaven ze met tussenpozen te horen, komen tot in detail overeen met eigenschappen van het Frey-effect, het zogenaamde ‘magnetronhoren’.”

Beatrice Golomb MD PhD, hoogleraar geneeskunde aan UC San Diego School of Medicine. Fotocredit: UC San Diego Health

“De symptomen matchen. Niet alleen de kenmerkende gehoorsymptomen, ook de slaapproblemen, hoofdpijn en cognitieve problemen. Zelfs de hersenscans passen in wat bekend is over mensen die getroffen zijn door elektromagnetische straling.”

Geen officiële verklaring

Personeel van de Amerikaanse ambassade in Havana verklaarden dat ze vreemde geluiden hoorden, gevolgd door de ontwikkeling van een reeks symptomen. De bron van de gezondheidsklachten is niet gevonden. Sommige ambtenaren en media spraken van ‘geluidsaanvallen’, maar dit werd door geluidsexperts ontkend. In mei 2018 werd bekend dat Amerikaanse ambtenaren in Guangzhou, China te kampen hebben met soortgelijke geluids- en gezondheidsproblemen.

Van beide locaties werden de getroffen diplomaten en hun familieleden teruggehaald naar de VS voor behandeling, maar ondanks meerdere overheidsonderzoeken is een officiële verklaring niet uitgegeven. Ten minste twee eerder gepubliceerde onderzoeken waren niet doorslaggevend.

In haar essay vergelijkt Golomb de beschreven symptomen van de diplomaten met een Japanse studie uit 2012 over mensen die reageren op elektromagnetische straling. Door de bank genomen is er een opmerkelijke overlap in de genoemde symptomen: hoofdpijn, cognitieve problemen, slaapstoornissen, geïrriteerdheid, nervositeit of angst, duizeligheid en oorsuizen.

Oxidatieve stress

David O. Carpenter, MD, is directeur van het Instituut voor Gezondheid en Milieu van de Universiteit van Albany, onderdeel van de State University of New York. Hij ziet een verband met het syndroom van elektrohypersensitiviteit (EHS), waarbij blootstelling aan elektromagnetische straling bij kwetsbare personen symptomen kan veroorzaken die mogelijk permanent en invaliderend zijn.

We hebben dit eerder gezien toen de Sovjets tijdens de Koude Oorlog de Amerikaanse ambassade in Moskou bestraalden”, zei hij.

Golomb, met een graad in de natuurkunde, doet onderzoek naar de relatie tussen oxidatieve stress en mitochondriale functie – mechanismen waarvan is aangetoond dat ze betrokken zijn bij elektromagnetisch letsel – voor gezondheid, veroudering, gedrag en ziekte. Haar werk is breed opgezet, met gepubliceerde studies over de Golfoorlog, statines, antibiotische toxiciteit, ALS, autisme en de gezondheidseffecten van chocolade en transvetten, met een secundair belang in onderzoeksmethoden, waaronder placebo’s.

Oxidatieve stress door elektromagnetische straling komt voor in 93 van de honderd studies die Golomb analyseerde. Oxidatieve stress ontstaat bij een onbalans tussen vrije radicalen en het immuunsysteem van het lichaam. Oxidatieve stress is in verband gebracht met een reeks ziekten en aandoeningen. Van Alzheimer, autisme en depressie tot kanker en chronische vermoeidheid. Meer nog, zegt Golomb, oxidatieve schade is in verband gebracht met de symptomen die zijn gemeld door de diplomaten.

Onafhankelijk onderzoek

De gevolgen voor de gezondheid door blootstelling aan elektromagnetische straling is een kwestie van doorlopend debat. Sommige overheidsinstanties, zoals de Gezondheidsraad, stellen publiekelijk dat elektromagnetische straling over het algemeen onschadelijk is. Ze noemen onderzoeken die geen sluitend verband hebben gevonden tussen blootstelling en schade.

Anderen, waaronder onderzoekers zoals Golomb, betwisten deze conclusie en merken op dat veel van de no-harm-studies belangenconflicten hebben, bijvoorbeeld door financiering vanuit de industrie. Onafhankelijke onderzoeken van de afgelopen tientallen jaren melden biologische effecten en schade aan de gezondheid door niet-ioniserende straling, met name elektromagnetisch, aldus Golomb.

Golomb vergeleek de situatie met mensen met een pinda-allergie: de meesten ervaren geen nadelig effect van pinda-blootstelling, maar voor een kwetsbare subgroep veroorzaakt blootstelling negatieve, zelfs levensbedreigende, gevolgen.

In haar analyse concludeert Golomb dat “van de tot nu toe gehonoreerde hypothesen alleen blootstelling aan elektromagnetische straling past” in de gebeurtenissen in Cuba en China. Ze zegt dat haar bevindingen pleiten voor fermere aandacht voor gepulste elektromagnetische straling en bijbehorende nadelige gezondheidseffecten.

“De focus moet liggen op onderzoek door partijen die geen banden hebben met gevestigde belangen. Dergelijk onderzoek is niet alleen nodig om de symptomen bij diplomaten te verklaren en aan te pakken, maar ook voor mensen buiten de diplomatieke korpsen, die door soortgelijke problemen worden getroffen.”

* Dit artikel is vertaald uit het engels. Het originele artikel vind je hier.